Uitgelicht

Het Begin

Dit is de samenvatting van het bericht.

Het logo hierboven is de formule die de onzekerheidsrelatie van Heisenberg weergeeft. Die relatie is in 1927 door Werner Heisenberg gepubliceerd en is een van de belangrijkste resultaten van de kwantummechanica. De relatie drukt uit dat er zogenaamde incommensurabele paren van grootheden bestaan, waarvoor geldt dat niet van beide grootheden de waarden tegelijkertijd exact kunnen vastliggen. Een voorbeeld van zo’n paar is: plaats en impuls. Een ander voorbeeld is: energie en tijd en daar wil ik wat meer over zeggen.
Waar ik het niet over wil hebben is hoe men op het bestaan van die relaties is gekomen, daarvoor verwijs ik naar de literatuur. 1)
Dat die relaties bestaan is experimenteel aangetoond.
Stel dat een systeem een energie heeft die exact nul is en stel dat er verder niets bestaat. Volgens Heisenberg is er dan geen enkele zekerheid over de tijd dat die toestand bestaat. Er is een kans die groter is dan 0 dat die energie gedurende een zeer korte tijd groter of kleiner is dan nul en dus feitelijk kan afwijken van nul De vraag is of dat altijd zo is.
Sommige wetenschappers stellen dat er vóór de Big Bang niets was, maar dat ‘niets’ kan dan als een systeem beschouwd worden waarvan de energie dus feitelijk af moet wijken van nul en dan zou de conclusie moeten luiden dat de Big Bang veroorzaakt zou moeten zijn uit zo’n afwijking. Men neemt aan dat de Big bang veroorzaakt werd omdat de energie daar gedurende een extreem korte tijd blijkbaar groot genoeg voor was. Men spreekt ook wel over een kwantum-fluctuatie. 2)

Referenties
1) https://nl.wikipedia.org/wiki/Onzekerheidsrelatie_van_Heisenberg

2)